Empresa: Finques Morell

Adreça: C/Illa 2

Població: El Port de la Selva – 17489

Província: Girona

País: Espanya

Telèfon: 972 126 396

Fax: 972 387 088

Email: info@finquesmorell.es

Web: www.finquesmorell.com

Aquesta web és propietat de FINQUES MORELL S.L. i té per objecte facilitar el coneixement pel públic en general dels serveis relacionats amb el sector d’Internet que presta tant a particulars com a empreses.

El material contingut en aquest Web és propietat de FINQUES MORELL S.L. L’accés a ell no implica llicència per a la seva reproducció i/ o distribució i no està permès fer-ho sense el previ consentiment de FINQUES MORELL S.L. Queda doncs, terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web com a imatges, textos, dissenys gràfics, i qualsevol element multimèdia sense autorització expressa de FINQUES MORELL S.L. Totes les dades incloses en aquesta web tenen caràcter merament informatiu i sense valor contractual. La reproducció, modificació, distribució, transmissió, republicació, exhibició o execució del contingut en el Lloc, sense la deguda autorització per escrita de FINQUES MORELL S.L. es troba estrictament prohibida i serà penalitzada d’acord amb les lleis vigents.

Qualsevol persona o entitat que desitgi confirmació de les dades aquí publicades (serveis, preus, etc…) haurà de contactar per e-mail amb Finques Morell en l’adreça: info@finquesmorell.es

Quan sol·liciti informació per correu electrònic les seves dades personals s’incorporessin a una base de dades i es consideraran confidencials. Tals bases de dades estan registrades d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/99) de caràcter personal i seran utilitzats exclusivament per informar-li sobre projectes, ofertes, productes, etc. comercialitzats o gestionats per FINQUES MORELL S.L. No obstant això si Vè. no desitja seguir rebent informació alguna, podrà dirigir-se a info@finquesmorell.com sol·licitant l’eliminació dels mateixos de la citada base de dades tal com s’especifica en la nostra política de privadesa.

FINQUES MORELL S.L. es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda al seu Web o en la configuració i presentació d’aquest.

En accedir a aquest Web s’accepta que FINQUES MORELL S.L. no serà responsable de conseqüència alguna, dany o perjudici que es derivin d’aquest accés o ús de la informació de dita Web o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquest Web